A male and a female project manager working at a laptop. En manlig och en kvinnlig projektledare som jobbar vid en laptop.

Din partner för trygghet, hållbarhet och moderna lösningar

Som partner till Infrateq kommer du att vara en del av ett tryggt, hållbart och modernt samarbete. Vi ger dig verktygen för att du ska kunna fokusera på det du är bäst på och på att vårda dina kundrelationer. Vi tar hand om alla steg längs vägen för att hantera och slutföra dina projekt, så att du kan fortsätta att blomstra och växa.

Colleagues looking at something together on the computer. Kollegor som tillsammans tittar på något på datorn.

Ditt företag. Vårt fokus.

Med vår djupa kunskap och långa erfarenhet tar vi ett fokuserat tillvägagångssätt för projektledning av anslutna lösningar. Vi tar hand om projekten åt våra partners och ser till att vi använder den senaste tekniken för att leverera tekniska lösningar.


Vårt uppdrag

Two colleagues discussing over a screen. Två kollegor diskuterar över en skärm.

Vi tänker på allt, så att du slipper

Infrateq strävar efter att vara en central aktör inom projektledning för tekniska lösningar. Genom ett nära samarbete med framstående företag och en genomtänkt användning av deras produkter, tjänster och idéer, är vår ambition att skapa ledande och långsiktigt hållbara företagslösningar. På detta sätt frigör vi din förmåga att helt och hållet fokusera på din kärnverksamhet, medan vi tar hand om och underhåller de tekniska aspekterna bakom kulisserna.


Se videon om Infrateq

Kontakta oss!

Genom att skicka din information godkänner du våra villkor

* Obligatorisk


Media kit

Primary logo - dark

Use this logo in most circumstances on light backgrounds.

Primary logo - light

Use this logo in most circumstances on dark backgrounds.

One color logo - blue

Use this logo in cases where the Primary Logo Light won't work.

One color logo - white

Use this logo in cases where the Primary Logo Dark won't work.

Looks like you are browsing from , would you like to visit the site instead?

Visit