Finansiering

Trygg finansiering för tekniska lösningar

A male and a female project manager working at a laptop. En manlig och en kvinnlig projektledare som jobbar vid en laptop.

Finansiering

På Infrateq förstår vi att finansiering kan vara ett stort hinder för företag som vill investera i ny utrustning eller teknik. Därför erbjuder vi en rad olika finansieringsalternativ för att hjälpa våra partners att få den utrustning de behöver, samtidigt som de minimerar initialkostnaderna och hanterar kassaflödet.

Man holding a laptop on his lap. Man som håller en laptop i knät.

Alternativ för leasing

Med ett leasingavtal kan våra partners använda utrustning utan att behöva köpa den direkt. Istället betalar de regelbundet till oss under hela leasingperioden, som vanligtvis sträcker sig från 12 till 60 månader.

Leasing har flera fördelar jämfört med att köpa direkt. För det första kan det hjälpa våra partners att spara pengar genom att sprida ut kostnaden för utrustningen över tiden. För det andra kan leasing hjälpa våra partners att hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken, eftersom de kan uppgradera till nyare utrustning utan den ekonomiska bördan.

Vi erbjuder flexibla leasingalternativ för att tillgodose våra partners behov. Vi kan strukturera leasingavtal med anpassade villkor. Vår leasingprocess är enkel och lätt att förstå, och vårt team finns alltid tillgängligt för att svara på frågor och hjälpa våra partners att välja det bästa alternativet för deras verksamhet.

Oavsett om du är en liten företagare eller en hotellkedja finns vi här för att hjälpa dig att lyckas och utveckla din verksamhet.

Kontakta oss

Genom att skicka din information godkänner du våra villkor

* Obligatorisk

Looks like you are browsing from , would you like to visit the site instead?

Visit