Inköp av hårdvara

Vi levererar det du behöver.

Male project manager in an office looks into the camera. Manlig projektledare på ett kontor ser in i kameran.

Hårdvaruprojekt

Vi är fast beslutna att förse våra kunder med utrustning av högsta kvalitet och vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att hålla oss informerade om de senaste trenderna inom deras teknik.

Tack vare våra partnerskap kan vi erbjuda ett brett utbud av lösningar, inklusive de senaste produkterna och innovativ teknik. Vårt mål är att förse våra kunder med tillförlitlig och effektiv utrustning som möjliggör och stöder deras verksamhet.


Några av våra leverantörer

Dell logga.
Logga aruba.
Logga Ruckus.
Philips logga.
Lorry has reversed into a loading bay. Lastbil har backat in till en lastkaj.

Leverantörsavtal

Våra leverantörer utger en viktig del av de tjänster som Infrateq Group erbjuder. Vi har starka relationer med välkända leverantörer i branschen, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda omfattande och moderna lösningar. Vi ser till att den bästa hårdvaran används i designen och vi använder en effektiv leveranskedja för att minimera ledtiderna.

Deserted illuminated traffic centre from above. Öde upplyst trafikplats från ovan.

Prisfördelar för våra kunder

Infrateq Group arbetar med distributionskanalerna för alla kända leverantörer för att säkerställa att det bästa priset uppnås för våra projekt och inte missgynnas av lokala inköpsrestriktioner eller små ordervolymer från lokala partners.

Vårt mål är att förse våra kunder med tillförlitlig och effektiv utrustning som möjliggör och stöder deras verksamhet.

Kontakta oss

Genom att skicka din information godkänner du våra villkor

* Obligatorisk

Looks like you are browsing from , would you like to visit the site instead?

Visit